Komunikacijos strategijos parengimas Jūsų prekės ženklui

Kada paskutinį kartą kritiškai analizavote savo prekės ženklo komunikaciją ar leidote tai daryti savo srities profesionalams?

Veiksmai be aiškaus tikslo veda į niekur. Lygiai taip pat, kaip ir komunikacija soc. tinkluose, be ilgalaikių tikslų neturi jokios prasmės. Analizė, tikslų iškėlimas, aiškių veiksmų plano sudarymas gali nuvesti į vertę kuriančią komunikaciją, kurios siekiame visi.Siūlome Jums išbandyti komunikacijos strategijos paruošimo paslaugą.Šią paslaugą rekomenduojame visiems, kurie turi savo prekės ženklą, nori pradėti jį kurti ar dirba komunikacijos srityje,ruošiasi naujiems, iššūkių pilniems, metams, ieško naujų idėjų bei komunikacijos "kampų".Marketingo strategija - tai tarsi maršrutas žemėlapyje, siekiant nepasiklysti, greičiau pasiekti tikslą ir džiaugtis rezultatais. Komunikacijos strategija leis suprasti rinką, konkurentus, išsigryninti stiprybes ir silpnybes, nustatyti ilgalaikius komunikacijos tikslus, apibrėžti komunikacijos ir marketingo kryptis ir kanalus bei priemones joms įgyvendinti. Išskirtinumas rinkoje - gaunate ne tik daug informacijos, kaip šiuo metu yra jūsų prekės ženklas pozicionuojamas, kokie siektini ir nekartotoni konkurentų pavyzdžiai, bet kartu ir veiksmų planą (komunikacijos tinklelį), kurį galite įgyvendinti patys.

Komunikacijos strategija gali susidėti iš šių dalių:

 • Prekės ženklo dabartinis pozicionavimas, įžvalgos

 • Konkurentų apžvalga, analizė, sektini ir nerekomenduojami pavyzdžiai

 • SSGG analizė

 • Ilgalaikių komunikacijos tikslų iškėlimas

 • Komunikacijos krypčių nustatymas, aprašymas, pagrindimas

 • Komunikacijos kanalų apžvalga

 • Pavyzdinis komunikacijos mėnesio tinklelis

 • Vizualinio identiteto sukūrimas, pavyzdžiai

 • Tekstų įrašams pavyzdžiai, stiliaus aprašymas

 • Tinkamų nuomonės formuotojų sąrašas, kampanijų aprašymas

 • Kita informacija pagal individualų poreikį

Paslaugos kaina nuo 300 Eur + PVM

Paslaugą suteikiame per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo

Jūs gausite savo prekės ženklo komunikacijos vedlį, kuriuo vadovaujantis galite didinti savo prekės ženklo žinomumą. Prekės ženklo analizė, komunikacijos tikslų iškėlimas ir veiksmų plano sudarymas, vizualų pavyzdžiai, nuomonės formuotojų sąrašas ir visa kita informacija, reikalinga jūsų prekės ženklui.

Susisiekite