VIDINĖ KOMUNIKACIJA

VERTĖS KŪRIMAS

Visi girdime daug pavyzdžių, kaip geriausi srities specialistai pasirenka būtent tą darbdavį, kuris nei moka didžiausius atlyginimus, nei jo paslauga/prekė yra ypatingesnė nei visų kitų rinkoje esančių. Ar kada pagalvojote kodėl?

Dėl jausmo, kaip darbuotojas jaučiasi kiekvieną dieną ryte prieš peržengiant biuro slenkstį.

Jei darbuotojas nori pas Jus dirbti – Jūs laimėjote. Darbuotojo vidinė būsena darbe yra tiesiogiai susijusi su Jūsų verslo rezultatais.

Vidinė komunikacija, vidinė įmonės kultūra šiandien yra darbdavių didžiausias išskirtinumas darbo rinkoje.

PASLAUGOS

- Vidinės komunikacijos strategijos rengimas ir įgyvendinimas

- Informacijos dalijimosi tarp darbuotojų sistemos sukūrimas ir jos priežiūra

- Mikroklimato tyrimai, rezultatų analizė, rezultatų gerinimas

- Renginių organizavimas, komandos telkimas

- Unikalios vidinės kultūros kūrimas

- Kitos paslaugos reikalingos užtikrinti sklandžią vidinę komunikaciją pagal poreikį

Lead To Image gali pasiūlyti informacijos dalinimosi sistemas, komunikacijos strategiją, taisykles, sudėliotą procesą, kuris padės keistis informacija efektyviai, neapsunkins vidinių procesų ir didins darbuotojų įsitraukimą į vidinį įmonės gyvenimą, komandos efektyviai keisis informacija ir dirbs vieningai.

KAIP TAI ATRODO?

 Mes pradedame nuo strategijos, kuria pasieksime Jūsų norimą rezultatą.

Norite, kad darbuotojų pasitenkinimas darbu būtų aukštas, darbuotojai rodytų iniciatyvą papildomiems projektams?

Profesionali vidinė komunikacija yra įrankis darbuotojus motyvuoti, suvienodinti jų mąstymą, perteikti norimą informaciją.

Norite, kad darbuotojai apie Jus kalbėtų savo draugams, kad esate geidžiamas darbdavys? Tačiau kada Jūs paskutinį kartą savo komandai pranešėte, kad toks esate?

Lead To Image sukuria ne tik strategiją, bet ir ją įgyvendina. Nuolatinės žinutės darbuotojams, įvairios iniciatyvos, bendros veiklos, kurios komandą suartina, žmonės geriau pažįsta vieni kitus.

_______________________

Šiandien darbuotojai vertina darbdavio dėmesį, investicijas į jų emocinę būseną, bendras veiklas. Darbas šiandienos darbuotojui yra didelė gyvenimo dalis, kuri turi būti kokybiška.

_______________________

Darbuotojai nori komunikacijos ir informacijos apie tai, kas vyksta aplink juos. Jie nori žinoti pagrindinius įmonės rezultatus, nori žinoti, kokie sprendimai yra priimami svarbiausiuose susitikimuose, kaip sekasi kiekvienai komandai ir kokie planai ateičiai. Organizacija turi kalbėti jei nori, kad su ja kalbėtųsi darbuotojai.

Vidinė komunikacija - tai vidinės kultūros ir darbuotojų pasitenkinimo kūrimo bei valdymo įrankis.

Komunikuoti su darbuotojais jiems priimtinais būdais, suprantama kalba, inovatyviais sprendimais, kurie tiesiogiai susiję su darbuotojo pasitenkinimu darbu yra būtina siekiant išlikti norimam darbdaviui šiandienos rinkoje.

Susisiekite